La roda de la consciència integral

Com hem vist en els darrers articles del blog, Jean Gebser divideix els estadis de consciència en instintiu, màgic, mític, racional, i integral. Entre aquests dos últims, Ken Wilber hi afegeix el nivell plural i el sistèmic, i deixa oberta la possibilitat d’estadis post-integrals. Aquests autors presenten l’evolució d’aquests estadis en un recorregut ascendent, com…

Details

La ment plural

En els blogs anteriors, il·luminació universal, les estructures de la consciència, religiositat o espiritualitat i transcendir la raó, vam tractar sobre la descripció que Jean Gebser i Ken Wilber fan de l’evolució espiritual per estadis: ancestral, màgic, mític, i racional. A aquests els segueixen els estadis de consciència plural, i de consciència integral. En aquesta…

Details

Transcendir la raó i religiositat

En els articles anteriors, “Il·luminació universal” i “estructures de consciència”, “espiritualitat o religiositat”, parlàvem del desenvolupament espiritual i les capes de consciència. Ara és el torn de la consciència racional.  L’estructura de consciència racional ja s’havia començat a desenvolupar en les fases anteriors, ja que el raonament també s’utilitza per explicar les creences màgiques i…

Details

Religiositat o espiritualitat? La consciència mítica (III)

En els articles anteriors, “Il·luminació universal” i “estructures de consciència,” parlàvem del desenvolupament espiritual i les estructures de consciència. Ara és el torn de la consciència mítica. Des de la visió màgica del món, l’ésser humà identifica les forces de la naturalesa, el Sol, la lluna, les estrelles, el vent, el foc, els predadors, i…

Details

Les estructures de la consciència (II)

En l’article anterior sobre la il·luminació universal parlàvem de la teoria de les estructures de la consciència de Jean Gebser, que ha ampliat Ken Wilber. Una teoria que parla de l’evolució de patrons de consciència, o estructures, al llarg de la història de la humanitat, i que es corresponen també al desenvolupament espiritual d’un individu.…

Details