Temple Gyobutsuji: https://zen-nice.org/

Associació Budista Zen Europea: https://www.abzen.eu/ca/

Associació Zen Internacional Fundador Taisen Deshimaru: https://www.zen-azi.org/

Entrenar la ment: The Mental Trainer

Venda de te i infusions al Clot: Siente. Amor por el té y las infusiones