Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Què és el Zen

El Zen

La paraula Zen significa meditació. Defineix una de les escoles budistes que privilegia la pràctica de la meditació asseguda, en postura lotus, que es remunta a l’experiència del Buda Shakyamuni, que fa dos mil cinc-cents anys realitzà el despertar. Aquesta pràctica en postura lotus és l’arrel del seu ensenyament, un missatge sens dubte de dimensió universal. Amb relació a això,Taisen Deshimaru deia: “La pràctica de zazen, en postura lotus, és el secret del Zen. Zazen pot semblar difícil. Però si es practica quotidianament és eficaç per a l’ampliació de la consciència i el desenvolupament de la intuïció. Dit d’una altra manera, zazen és la postura del despertar. Mentre es practica no s’ha de pretendre obtenir res, sigui el que sigui. Sense objectiu, zazen és només concentració en la postura, postura lotus, en la respiració i en l’actitud de la ment.”

Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Què és el Zen

La postura

En primer lloc, seiem amb les cames creuades en postura lotus o en semi-lotus, és a dir, amb almenys un peu sobre la cuixa, i especialment vigilem que els genolls recolzin sobre el terra. A continuació, posem la mà esquerra sobre la mà dreta, amb els palmells mirant cap amunt, les mans formen un òval i estan en contacte amb el baix ventre. Igualment, amb l’esquena recta, recollim la barbeta i estirem la nuca com si volguéssim empènyer el cel amb la coroneta. Per acabar, la llengua toca el paladar i els ulls posen l’esguard a un metre de distància sobre el terra. Per tot plegat, en la postura lotus, els peus pressionen sobre cada cuixa unes zones que contenen punts d’acupuntura importants, que corresponen als meridians del fetge, de la vesícula.

Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Què és el Zen

La respiració

La respiració juga òbviament un paper primordial. Comptat i debatut, l’ésser viu respira. Sens dubte, al principi hi ha l’alè. La respiració zen no és tanmateix comparable a cap altra. Tendeix, d’una banda, a establir un ritme lent, poderós i natural. Si ens concentrem en una expiració suau, llarga i profunda, amb l’atenció situada en la postura, la inspiració vindrà naturalment. L’aire es treu lentament i silenciosa, mentre que l’expiració baixa amb força cap al ventre, i empeny sobre els intestins, que provoquen per aquest motiu un massatge saludable en els òrgans interns.

Els mestres comparen la respiració zen amb el mugir de la vaca o el crit del nounat. Aquesta respiració és l’”om”, la llavor, dit d’una altra manera, és el pneuma, font de la vida. No obstant, la respiració adequada només pot venir d’una postura correcta, la postura de lotus. De la mateixa manera, l’actitud de la ment flueix naturalment d’una concentració profunda en la postura física i en la respiració. Qui no perd l’alè viu llargament, intensa i pacífica.

Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Què és el Zen

L'actitud de la ment

L’exercici de la respiració adequada permet neutralitzar les pertorbacions nervioses, també dominar els instints i les passions, i controlar l’activitat mental, la circulació cerebral millora substancialment, el còrtex descansa, i el flux conscient de pensaments s’atura, mentre que la sang flueix cap a les capes més profundes. Aquestes, en estar més ben irrigades, es desvetllen del seu endormiscament i la seva activitat produeix una sensació sens dubte de benestar, de serenitat i de calma, pròxima al son profund, no obstant, en canvi, s’està perfectament despert. Asseguts en zazen, en postura lotus, deixem que les imatges, els pensaments i les formacions mentals que sorgeixen de l’inconscient, passin com els núvols pel cel, sense oposar-nos-hi, sense aferrar-nos-hi. Com les ombres davant d’un mirall, les emanacions del subconscient passen, tornen a passar i s’esvaeixen. I en últim terme arribem a l’inconscient profund sense pensar, més enllà de qualsevol pensament, veritable puresa. El Zen és molt simple, i al mateix temps molt difícil de comprendre. És una qüestió d’esforç i de repetició, com la vida. Deshimaru deia: "Asseguts en postura lotus, sense res a fer, sense finalitat ni esperit de profit, si la vostra postura, la vostra respiració i l’actitud de la vostra ment son en harmonia, compreneu l’autèntic Zen".

Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Què és el Zen

Com practicar

La pràctica del Zen ens permet ajudar els altres i a nosaltres mateixos a superar l’aferrament a objectes, emocions i conceptes, sens dubte causa principal del sofriment. Zazen influencia bàsicament l'ésser sencer, cos i ment. A força de practicar regularment la postura lotus, s'aprofundeix especialment en la comprensió de la nostra pròpia vida. Aquesta comprensió es reflecteix com a conseqüència en totes les nostres accions quotidianes. Si cada acció de la nostra vida s'harmonitza amb zazen, les nostres accions seran naturalment justes. Com en zazen, podem estar totalment presents a cada instant, en la plenitud d'aquí i ara. La nostra ment està en calma, sense complicacions, sense càlcul, i sobretot sense por. L’egoisme disminueix i seguim més naturalment el flux de la vida còsmica. Així, la nostra relació amb els altres esdevé més fàcil, més transparent. Es manifesta la compassió i apareix la saviesa. Aleshores podem anar a l'essencial i la vida es torna senzilla. Aquesta és l'autèntica felicitat, la llibertat autèntica. Per començar a practicar només cal assistir a les sessions de meditació en postura lotus que es fan al dojo. Gràcies a això, poc a poc aprendrem a compatibilitzar-ho amb la nostra vida quotidiana, la feina i la família.

Fotos: Andrea Cirotto per a Zen Kannon tots els drets reservats