La ment plural

En els blogs anteriors, il·luminació universal, les estructures de la consciència, religiositat o espiritualitat i transcendir la raó, vam tractar sobre la descripció que Jean Gebser i Ken Wilber fan de l’evolució espiritual per estadis: ancestral, màgic, mític, i racional. A aquests els segueixen els estadis de consciència plural, i de consciència integral. En aquesta…