Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Roland Yuno Rech

Nascut el 1944, és llicenciat en Ciències Polítiques i Psicologia Clínica per la Universitat de París. A partir d’un viatge per tot el món, descobreix la pràctica en un temple de Kyoto i decideix tornar a França per seguir l’ensenyament del Mestre Deshimaru, de qui és deixeble entre 1972 i 1982.
Seguint les recomanacions del Mestre Deshimaru, emprèn la feina d’executiu d’una empresa, cosa que li proporciona l’ocasió d’experimentar la pràctica del zen en la vida quotidiana, econòmica i social. Amb la mort del seu Mestre, el 1982, es dedica principalment a la pràctica i l’ensenyament del zen en el si de l’Associació Zen Internacional, de la qual és president fins al 1994.

El 1984, el Mestre Niwa Rempo Zenji, superior del temple Eihei-ji i representant de la més alta autoritat del zen al Japó, autentifica la missió del Mestre Deshimaru, i reconeix la transmissió del Dharma (Shiho) a tres dels seus deixebles més antics, entre ells, Roland Yuno Rech.

És l’abat del Temple Zen de Niça, Gyo Butsu Ji, on ensenya la pràctica de la Via, i en les sesshins organitzades pels dojos de l’ABZE, Associació Budista Zen d’Europa, fundada l’any 2007, i que aplega tots els seus seguidors.

 

.

Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Roland Yuno Rech
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons