1.Qui som

El responsable del tractament és Dojo Zen Barcelona Kannon, associació sense ànim de lucre per a la pràctica i difusió del Zen. Gran Via de les Corts Catalanes, 665, 08010 Barcelona. NIF G65458028. La nostra adreça web és: https://zenkannon.org.

Estem especialment sensibilitzats en la protecció de dades de caràcter personal dels nostres membres.

2.Finalitat

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

Gestionar l’enviament d’informació sobre Dojo Zen Barcelona Kannon i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.

Gestionar administrativament les vostres aportacions econòmiques a Dojo Zen Barcelona Kannon.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3.Quines dades personals recollim i per què

Gestió enviament d’Informació

Els formularis de contacte recullen dades de contacte per donar-vos informació de les activitats. En omplir el formulari, accepteu el procés automàtic de les dades, us podeu donar de baixa en qualsevol moment clicant al peu de qualsevol comunicació rebuda, o enviant un email a info@zenkannon.org

Gestió administrativa

Per a la gestió administrativa de les aportacions econòmiques es gestionen les dades necessàries per a la gestió administrativa, i es donen de baixa quan deixen de ser necessàries. Us podeu donar de baixa  enviant un email a info@zenkannon.org.

Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per a la vostra comoditat, perquè no hagueu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galetes d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, es desarà al navegador una galeta addicional. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclouen contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.) El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera, com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vos, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat, inclosa la traça de la interacció amb el contingut incrustat, si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

4. Legitimació

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de l’admistració d’una aportació.

Dojo Zen Barcelona Kannon està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat i, si escau, la derivada de l’admistració d’una aportació, per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

5.Durada

Les dades corresponents a l’administració de la participació a Dojo Zen Barcelona Kannon es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al servei d’informació sobre Dojo Zen Barcelona Kannon es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

6.Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea, o estiguin emparats pel Privacy Shield.

7. Cessió i transferència

Les dades facilitades es poden cedir a empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.). També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, o en els supòsits previstos segons Llei.

8. Drets

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant Dojo Zen Barcelona Kannon presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a info@zenkannon.org i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes. Permet suprimir les dades en els casos que estan contemplats legalment.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

9. Normes de seguretat

Dojo Zen Barcelona Kannon, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Canvis en la política de privacitat

Dojo Zen Barcelona Kannon es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o a la jurisprudència.

Dojo Zen Barcelona Kannon es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingueu perfecte coneixement del seu contingut.