dokusan

2024/06/16 11h Dokusan – Entrevista zen amb el mestre

El dokusan és, en termes de la pràctica del zen, una trobada privada entre un estudiant i un mestre zen. Durant aquesta entrevista, l’estudiant té l’oportunitat de presentar les seves preguntes, dubtes o experiències directament al mestre. Aquesta interacció cara a cara és una part fonamental de la pràctica zen i proporciona al practicant una…