Dojo Zen | Budismo Zen en Barcelona | Textos i Bibliografia

A continuació us oferim les traduccions d’alguns textos tradicionals, bàsics per a una bona comprensió del Zen. Es brinden a ser llegits, rellegits i meditats. Expressen en paraules l’experiència de la pràctica de zazen, per això no tenen sentit sense aquesta.

Entre els textos que trobareu a continuació, hi ha el Sutra del Cor (Hannya Shingyo), que és l’essència de l’ensenyança del Buda, i d’altres que són poemes o conferències de mestres del llinatge Zen.

Esperem que gaudiu tant de la lectura, com de la pràctica que transmeten.